FirePlay OnAir Demo

 

Upute za instalaciju

Funkcionalna ograničenja Demo verzije

 

FirePlay OnAir Demo služi isključivo u svrhu prezentacije mogućnosti FirePlay OnAir sustava i kao takav ima određena funkcionalna ograničenja koja onemogućuju korištenje programa u normalnom radu:

OnAir - nakon svakih desetak reproduciranih zapisa program će se ugasiti

FireOps – kod pretraživanja i izrade sinopsisa moguće je imati najviše 1000 zapisa u bazi podataka

FireStat – vremensko ograničenje nakon kojeg program više nije potpuno funkcionalan, tj. nakon njega određene funkcije prestaju raditi.

 

Opće informacije o instalaciji

 

Prije postupka instalacije provjerite zadovoljava li vaše računalo sistemske zahtjeve FirePlay OnAir Demo paketa. Sistemski zahtjevi navedeni su na našim web stranicama (www.fireplay.hr).

 

Preporuka je da se Demo instalira na računalo na kojem nema niti jednog drugog FirePlay programa. Ipak, ako je na računalu na koje pokušavate instalirati FirePlay OnAir Demo prije bio instaliran FirePlay OnAir, instalacija neće biti moguća dok se ne obrišu sve FirePlay datoteke sa tvrdog diska i podaci iz registry-a. Za detaljne upute kontaktirajte FirePlay Helpdesk službu (podrska@fireplay.hr, tel: +385 (0)1 6690 677).

 

 

Instalacija:

 

Instalacija FirePlay OnAir Demo paketa sastoji se od nekoliko koraka:

  1. Instalacija Microsoft .Net Frameworka (Microsoft tehnologija koja je nužna za rad sustava)
  2. Instalacija FirePlay OnAir Demo sustava (uključuje OnAir modul za realizaciju, FirePlay Control Panel za podešavanje OnAir modula, FirePlay bazu podataka, FireOps II modul za pripremu sadržaja i planiranje)
  3. Instalacija MSDE baze podataka (baza podataka koju koristi FireStat II modul za izvještavanje)
  4. FireStat II (modul za izvještavanje, izrada izvještaja za HUZIP/ZAMP)

 

Instalacija (Windows XP):

 

1 -- Prijavite se u računalo kao korisnik sa administratorskim pravima. Ako nemate administratorska prava kontaktirajte administratora računala.

2 – Sve potrebne datoteke preuzmite s naših stranica ili koristite linkove

Microsoft .Net Framework

 

4 – Nakon pokretanja instalacije, program će provjeriti da li je .Net Framework već instaliran na računalu. Ako nije kopirat će sve potrebne datoteke, a ako je, provjeriti će jesu li sve datoteke valjane.

5 – Nakon instalacije .Net Framework-a može se nastaviti s instalacijom FirePlay OnAir Demo-a.

 

FirePlay OnAirDemo

 

6 – Za vrijeme instalacije pratite upute na ekranu. U jednom trenutku od korisnika se traži da odredi mapu u koju će se instalirati FirePlay OnAir datoteke. Na tom disku mora biti dovoljno prostora kako bi instalacija uspješno završila. Demo zahtjeva otprilike 100 MB diskovnog prostora.

9 – Nakon kopiranja datoteka pojaviti će se novi ekran gdje je potrebno upisati ime radio postaje. To ime služi samo kako bi se mogli podesiti određeni parametri OnAir i FireOps modula.

10 – Nastavak instalacije zahtjeva odabir mapa u kojima imate glazbu u mp3 formatu. Taj korak je moguće preskočiti, ali naša preporuka je da ga ne preskačete, kako bi se mogućnosti sustava mogle detaljno testirati. U bazu će biti unesene sve pjesme koje u sebi imaju podatke o izvođaču i nazivu skladbe.

11 – Odabirom opcije Close uspješno ste instalirali FirePlay OnAir demo. Sada nastavite sa instalacijom MSDE baze podataka.

 

Microsoft SQL Database engine (MSDE)

 

13 – Pratite upute na ekranu. Ako program prijavi pogrešku „The instance name specified is invalid“ znači da je MSDE već instaliran na računalu. Kako bi bili sigurni da će FirePlay aplikacije raditi preporučamo da se postojeći MSDE ukloni s računala (Control Panel >Add or Remove programs) te da se ponovno instalira.

14 – Nakon što je instalacija završena moguće je nastaviti s instalacijom FireStat II modula za izvještavanje.

 

FireStat II

 

16 – Za vrijeme instalacije pratite upute na ekranu.

17 – Kada instalacija upita za server, bazu podataka i administratorski password potrebno je upisati sljedeće podatke:

server: (local)

administrator: sa

password: saphire

18 – Nastavite pratiti upute na ekranu sve dok instalacija ne bude gotova. Nakon što je instalacija FireStat II modula završena uspješno ste instalirali cjelokupni FirePlay OnAir Demo paket.

 

Za bilo kakvu pomoć oko instalacije kontaktirajte FirePlay Helpdesk službu.

 

Pregledavanje dokumentacije

Priručnici koje je moguće preuzeti s naših stranica su u PDF formatu i za njihovo čitanje potrebno je na računalu imati instaliran Adobe Reader. Instalacija Adobe Readera također je moguća korištenjem linkova na našoj stranici.

 

Instalacija (Windows 2000, Windows 98, Windows 95):

 

FirePlay OnAir Demo prilagođen je Windows XP operativnom sustavu. Ako ipak želite instalirati FirePlay OnAir Demo na računalo sa starijim operativnim sustavom kontaktirajte FirePlay Helpdesk službu oko detalja kako to napraviti.

 

 

FirePlay Helpdesk

e-mail: podrska@fireplay.hr

tel: +385 (0)1 6690 677

www.fireplay.hr

 

 

© 2005 FirePlay d.o.o. Sva prava pridržana.

 

FirePlay d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 29, 10000 Zagreb, Hrvatska.