Ukoliko imate pitanja ili problem u svezi naših proizvoda, poslužite se jednim od načina kako bi Vam pomogli.

E-mail podrška
Ako ne možete naći rješenje za vaš problem nigdje na ovim stranicama kontaktirajte nas putem e-maila i očekujte odgovor vrlo brzo. 
Telefonska podrška
Kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 6690 661, pon-pet 09:00 – 16:00 kako bi probali telefonski rješiti vaš problem. Korisnici sa pretplatom imaju pravo na 24 satnu telefonsku podršku.
Nove mogućnosti i prijava grešaka
Ako imate ideju za novu mogućnost u nekom od modulu, ili ste pronašli grešku prijavite ih i pratite kako se rješavaju.  
Download
Download najnovijih verzija programa, uputstava.   download