Kako instalirati Demo?

Instalacija FirePlay Demo paketa sastoji se od nekoliko koraka:
- instalacija Microsoft .Net Frameworka
- instalacija OnAir Demoa
- instalacija MSDE baze podataka
- instalacija FireStat II modula

Nužno je da se instalacija odvija tim redoslijedom.

Detaljne upute za instalaciju Demo paketa sa interneta dostupne su ovdje.

Microsoft .Net Framework
MS .Net Framework je Microsoft tehnologija na čijoj osnovi rade FirePlay programi. Ako na računalu nije instaliran MS .Net Framework instalacija Demo paketa neće biti moguća.

OnAir Demo
OnAir Demo sastoji se od tri modula koji služe za planiranje i pripremu sadržaja (FireOps II), realizaciju programa (OnAir) i podešavanje sustava (Control Panel). Za svoju instalaciju zahtjeva instaliran MS .Net Framework.

MSDE baza podataka
Microsoft Sql Desktop Engine besplatna je verzija MS SQL baze podataka. Bez instalacije iste nije moguće instalirati FireStat II modul za izvještavanje.

FireStat II modul
FireStat II omogućava korisnicima da izrađuju detaljne izvještaje o odsviranim pjesmama i reklamama. FireStat II ima certificirani izvještaj za ZAMP. Nije ga moguće instalirati ako na računalo nije instaliran MSDE.
FirePlay OnAir DEMO
FirePlay OnAir
planiranje programa, priprema sadržaja, realizacija
(54 MB)

FireStat II
izvještaji za HDS/ZAMP, HUZIP i HDU, top liste, dokaznice
(13MB)

Uputstva
Instalacija
(html stranica)
OnAir Manual
(PDF, 3.9 MB)
FireOps Manual
(PDF, 4 MB)
FireStat II Manual
(PDF, 3.3 MB)

Utilities
MSDE (43.3 MB)